TỈNH ĐOÀN SƠN LA - Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTG, ngày 14/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2019 – 2022 và Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021. Ngày 25/8/2021, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTG, ngày 14/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2019 – 2022; Sơ kết Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022.   

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021. Ngày 25/8/2021, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTG, ngày 14/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2019 – 2022; Sơ kết Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022.   

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTG, ngày 14/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2019 – 2022, Tỉnh đoàn Sơn La đã thực hiện tốt về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung công tác của cán bộ, luôn quan tâm đến cơ chế chính sách cho cán bộ; quan tâm cử cán bộ đi học, khuyến khích cán bộ tự học tập từng bước tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ theo từng điều kiện chung của cơ quan.

   Trong thời gian qua, việc triển khai Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương đoàn, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều biện pháp thiết thực để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trên địa bàn dân cư. Chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư vì thế có những chuyển biến nhất định.

Một số giải pháp thời gian tới:

Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền,  việc tổ chức thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương đoàn về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn trong giai đoạn 2019-2022; Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022.   

Các cấp bộ đoàn chủ động rà soát ,có văn bản đề xuất cấp ủy Đảng các cấp xem xét, bố trí, sắp xếp công tác cho cán bộ đoàn chuyên trách khi hết tuổi tham gia công tác đoàn phù hợp với trình độ, năng lực và quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy để đề xuất các nội dung nâng cao được chất lượng cán bộ đoàn cũng như chất lượng các hoạt động của Đoàn.

Cán bộ đoàn các cấp cần chủ động, nêu gương, thực hiện nghiêm các quy định của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Chủ động học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, trưởng thành từ phong trào thanh thiếu nhi, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp./.

 

 

image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 3977
  • Trong tuần: 80 650
  • Tất cả: 1944891
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH SƠN LA
Giấy phép hoạt động số: 12/GP-TTĐT ngày 06/01/2012 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Địa chỉ: Đồi Khau Cả - Tổ 8 phường Tô Hiệu - TP Sơn La
 Ban biên tập Trang thông tin điện tử: TỈNH ĐOÀN SƠN LA
 Cơ quan chủ quản: BAN TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN 
 Điện thoại: 0212.3850.041 Email: bantcxdd.tdsl@gmail.com
Bản đồ số địa chỉ đỏ tuổi trẻ sơn la