image banner
Hội nghị sơ kết việc thực hiện kết luận số 07-KL/TWĐ-BTC ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022

Ngày 12/8/2021 Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú, kết luận số 07-KL/TWĐ-BTC ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022, với sự tham dự của Đồng chí Vi Tuấn Bảo – Phó Bí thư tỉnh Đoàn cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

 
Ngày 12/8/2021 Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú, kết luận số 07-KL/TWĐ-BTC ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022, với sự tham dự của Đồng chí Vi Tuấn Bảo – Phó Bí thư tỉnh Đoàn cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Đánh giá về một số kết quả đạt được: Về công tác nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn được chú trọng thực hiện với nhiều đổi mới từng bước đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Về hạn chế, khó khăn: đôi lúc chất lượng cán bộ đoàn chưa đồng đều, chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.Kinh phí hỗ trợ còn ít. Giới hạn về độ tuổi. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong hội nghị quán triệt kết luận số 07-KL/TWĐ-BTC ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022 triển khai giai đoạn sắp tới, đặc biệt trong thời gian đại hội đoàn các cấp năm 2022.

Tại đây đồng chí Vi Tuấn Bảo – Phó Bí thư tỉnh Đoàn trường đại diện hội nghị báo cáo sơ kết việc thực hiện kết luận số 07-KL/TWĐ-BTC ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022.

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Vi Tuấn Bảo chỉ đạo các đồng chí tiếp tục triển khai kết luận số 07-KL/TWĐ-BTC ngày 14/2/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 3 844
  • Tất cả: 111332