image banner
Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
1. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. Tải về

2. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tải về

3. Tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tải về

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022


1. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành tỉnh đoàn khóa XI tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII. 
Tải về

2. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tải về


3. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 Tải về


4.. Chương trình Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tải về

5.. Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tải vềThông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 307
  • Trong tuần: 3 796
  • Tất cả: 111284