TOẠ ĐÀM KỶ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI ĐỀ CƯƠNG VĂN HOÁ VIỆT NAM (1943 - 2023)
anh tin bai

Ngày 17/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra Tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). Dự buổi tọa đàm có đồng chí Tòng Thị Phóng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự. 

anh tin bai

Các đồng chí đại biểu dự buổi toạ đàm

Tại buổi tọa đàm, các khách mời là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngành Văn hóa-Thể thao, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, văn nghệ sỹ đã cùng nhau thảo luận về ý nghĩa ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh lịch sử Việt Nam và thế giới; tính thực tiễn của đề cương trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước; phạm vi, vị trí, vai trò của văn hóa trong cách mạng giải phóng dân tộc; việc kế thừa giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; nhận diện giá trị văn hóa Việt Nam ở thời kỳ mới; giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh đất nước đứng trước thời cơ và thách thức toàn cầu hóa; việc cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 trong đời sống thực tiễn tại tỉnh Sơn La…

anh tin bai

Đại biểu Toạ đàm trao đổi tại buổi lễ

Vui mừng dự buổi toạ đàm, đồng chí Tòng Thị Phóng, khẳng định sự đóng góp của lĩnh vực văn học - nghệ thuật, các thế hệ văn nghệ sĩ qua các thời kỳ trong sự nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam là vô cùng to lớn, đồng chí khẳng định giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của bản Đề cương trong việc đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa, văn học - nghệ thuật; khẳng định văn học - nghệ thuật là sự phát triển của toàn Đảng, toàn dân và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cùng với vai trò nồng cốt của lực lượng văn nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ.

anh tin bai

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu tại Toạ đàm.

Vinh dự được tham luận tại buổi toạ đàm, đoàn viên Điêu Thị Yên Nhi, sinh viên Trường đại học Tây Bắc thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, không ngừng tu dưỡng, bồi đắp lí tưởng cao đẹp. Kiên trì học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, hăng hái, tích cực học tập, lao động, sản xuất, phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa mà cha ông đã tạo dựng; xung kích trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quê hương Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững…

anh tin bai

Em Điêu Thị Yến Nhi đại diện thế hệ trẻ phát biểu tham luận tại Toạ đàm

Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp soạn thảo và thông qua tại hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 02/1943. Đây là văn kiện chính trị mang tầm cương lĩnh, tuyên ngôn của Đảng ta về văn hóa, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm sáng tỏ nhiều vấn đề thực tiễn, tư tưởng, lý luận, văn hóa Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng. Đề cương là văn kiện quan trọng của Đảng, chứa đựng nhiều giá trị nổi bật, mang tính định hướng sâu sắc, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

anh tin bai

Màn hát múa tại chương trình

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị đối với sự nghiệp xây dựng nền văn học - nghệ thuật, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc và thời đại, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; mang sứ mệnh khai thông mạch nguồn văn hóa dân tộc để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước./.

Hoàng Quyên

image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 15 924
  • Tất cả: 2752960
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH SƠN LA
Giấy phép hoạt động số: 12/GP-TTĐT ngày 06/01/2012 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Địa chỉ: Đồi Khau Cả - Tổ 8 phường Tô Hiệu - TP Sơn La
 Ban biên tập Trang thông tin điện tử: TỈNH ĐOÀN SƠN LA
 Cơ quan chủ quản: BAN TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN 
 Điện thoại: 0212.3850.041 Email: bantcxdd.tdsl@gmail.com
Bản đồ số địa chỉ đỏ tuổi trẻ sơn la