Cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh" tại tỉnh Sơn La năm 2016
Cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh" tại tỉnh Sơn La năm 2016  được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh.

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT

 “TÌM HIỂU VỀ MCBGTKS”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Sơn La, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

QUY CHẾ  

Cuộc thi viết tìm hiểu "Mất bằng giới tính khi sinh"

tỉnh Sơn La năm 2016

 

 


Căn cứ quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016- 2025;

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh;

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2016; Kế hoạch số 112/ KH-SYT ngày 20/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh"  năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-SYT ngày 25/7/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh" năm 2016.

 Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh" tỉnh Sơn La năm 2016 ban hành Quy chế cuộc thi như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 20 câu hỏi, trình bày sạch sẽ, rõ ràng, viết tay, bài thi phải đánh số trang theo thứ tự, không dùng ký hiệu riêng... khuyến khích bài thi mở rộng có liên hệ thực tế tại cơ sở.

2. Phần trên bài dự thi phải ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại (nếu có)… của người dự thi.

3. Bài dự thi gửi về: Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh Sơn La.

II. QUY MÔ, ĐỊA BÀN TỔ CHỨC

Cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh" tại tỉnh Sơn La năm 2016  được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh.

III. HÌNH THỨC THI

1. Là hình thức thi viết tay trên giấy vở học sinh hoặc giấy A4, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, không khống chế số trang, số từ. Cá nhân tự viết bài thi đóng thành quyển. Gửi về Ban tổ chức cuộc thi (Thường trực tại Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh). (Ban tổ chức không nhận bài thi gửi chậm so với thời gian quy định, bài đánh máy, bài photo copi)

2. Bài tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh" năm 2016 của cá nhân ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú.

IV. ĐỐI TƯỢNG, CHỦ Đ, THƠI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham dự

Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ 15 tuổi trở lên (sinh từ năm 2001 về trước) đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lưu ý: Những đối tượng là công chức, viên chức đang công tác trong hệ thống Dân số - KHHGĐ (từ tỉnh đến xã), những người tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi không được tham gia gửi bài dự thi.

2. Chủ đề

Tìm hiểu về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, các quy định của pháp luật về: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số, Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế...

Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh" năm 2016 đặt ra 20 câu hỏi với các nội dung nêu trên, các đối tượng dự thi nghiên cứu, tìm hiểu và viết bài thi.

V. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

- Ban tổ chức cuộc thi tổ chức Lễ phát động cuộc thi vào sáng 5/8/2016.

- Thời gian dự kiến tổng kết và trao giải cuối tháng 11/2016.

- Thời gian viết bài của các cá nhân từ ngày 5/8 đến hết ngày 5/11/2016.

- Cá nhân nộp bài dự thi về trạm y tế xã, phường, thị trấn trước ngày 8/11/2016

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn thu và nộp bài dự thi về Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thành phố trước ngày 10/11/2016

- Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố gửi bài dự thi về Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh trước ngày 15/11/2016

VI. THỜI GIAN CHẤM BÀI VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

 1. Thời gian chấm bài

Ban tổ chức, Ban giám khảo tổ chức chấm bài dự thi từ 16/11/2016.

2. Tổng kết và trao giải

Ban tổ chức cuộc thi tổ chức lễ tổng lết cuộc thi và trao giải cho các cá nhân tại thành phố Sơn La. Dự kiến cuối tháng 11/2016.

VII. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP  CHẤM THI

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan, vô tư.

- Ưu tiên thí sinh có bài thi có phần liên hệ thực tế tại địa phương, trình bày tốt.

2. Phương pháp 

Giám khảo chấm và cho điểm trực tiếp các bài thi đã được giao.

3. Cách tính điểm

- Giám khảo chấm và trực tiếp cho điểm theo bazem điểm đã xây dựng cho từng câu hỏi trong tổng số 20 câu hỏi.  

- Điểm nội dung (đúng, đủ theo đáp án): 98 điểm

- Trình bày sạch đẹp: 02 điểm

- Tổng điểm: 100 điểm

4. Tiêu chí xếp giải

Ban tổ chức cuộc thi căn cứ vào kết quả chấm điểm các bài dự thi của Ban giám khảo. Xét các bài dự thi có số điểm từ cao xuống thấp để xếp giải cho đến hết cơ cấu giải.

VIII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 Ban tổ chức cuộc thi trao các giải gồm:

- 01 giải nhất:              2.000.000 đ/1giải

- 05 giải nhì:                1.500.000 đ/1giải                    

- 10 giải ba:                 1.000.000 đ/1giải

- 15 giải khuyến khích:             500.000 đ/1giải         

Trên đây là quy chế cuộc thi viết tìm hiểu về "mất cân bằng giới tính khi sinh" năm 2016. Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi và Ban Giám khảo phải thực hiện nghiêm chỉnh theo Quy chế do Ban tổ chức quy định./.

 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

               PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Nguyễn Trung Khải

 

 
Các bạn có thể tải về các tài liệu
1. Quy chế cuộc thi

2. Câu hỏi và gợi ý trả lời hội thi

3. Tài liệu hỏi đáp về mất cân bằng giới tính khi sinh

4. Luật bình đẳng giới

5. Nghị định 104 hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân số

6. Nghị định 176 xử lý vị phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

7. Pháp lệnh dân số 2003

8. Tài liệu hỏi đáp về dân số KHHGĐ dành cho người cung cấp dịch vụ

9. thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Sơn La

image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 147
  • Trong tuần: 15 874
  • Tất cả: 2752910
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH SƠN LA
Giấy phép hoạt động số: 12/GP-TTĐT ngày 06/01/2012 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Địa chỉ: Đồi Khau Cả - Tổ 8 phường Tô Hiệu - TP Sơn La
 Ban biên tập Trang thông tin điện tử: TỈNH ĐOÀN SƠN LA
 Cơ quan chủ quản: BAN TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN 
 Điện thoại: 0212.3850.041 Email: bantcxdd.tdsl@gmail.com
Bản đồ số địa chỉ đỏ tuổi trẻ sơn la