image banner
Tài liệu sinh hoạt tháng 5 (2020)
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 28/11/2020
Ngày hiệu lực 28/11/2020
Trích yếu nội dung Tài liệu sinh hoạt tháng 5 (2020)
Hình thức văn bản Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_tai_lieu_sinh_hoat_thang_5_nam_2020.doc