image banner
Tai lieu tuyen truyen ket qua ky hop thuw 9, Quoc hoi khoa XIV...
Số ký hiệu văn bản 2703-TCXDD
Ngày ban hành 04/08/2020
Ngày hiệu lực 04/08/2020
Trích yếu nội dung Tai lieu tuyen truyen ket qua ky hop thuw 9, Quoc hoi khoa XIV...
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_cv2703.pdf