image banner
KH tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa 2020....
Số ký hiệu văn bản 195-TCDXĐ
Ngày ban hành 07/07/2020
Ngày hiệu lực 07/07/2020
Trích yếu nội dung KH tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa 2020....
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_kh__to_chuc_cac_hd_27_7_2020.doc