image banner
đề cương tuyên truyền một số văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu văn bản -CV/TĐTN-BTG
Ngày ban hành 27/05/2020
Ngày hiệu lực 27/05/2020
Trích yếu nội dung đề cương tuyên truyền một số văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_fwdcngccvnbnlut.zip