image banner
CV Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số ký hiệu văn bản 2457-CV-TG
Ngày ban hành 12/05/2020
Ngày hiệu lực 12/05/2020
Trích yếu nội dung CV Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_2457___cv___tg.pdf