image banner
Quyết định kiện toàn Báo cáo viên cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 558-QĐ-TG
Ngày ban hành 12/05/2020
Ngày hiệu lực 12/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Báo cáo viên cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_qd_kien_toan_bcv.doc