image banner
Chương trình kiểm tra giám sát năm 2020
Số ký hiệu văn bản 14-CT-TCKT
Ngày ban hành 20/01/2020
Ngày hiệu lực 20/01/2020
Trích yếu nội dung Chương trình kiểm tra giám sát năm 2020
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_ban_chuan_ky_chuong_trinh_kiem_tra_nam_2020__3_.doc