image banner
Hưởng ứng cuộc thi GreenTech - Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...
Số ký hiệu văn bản 2401-CV-PT
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung Hưởng ứng cuộc thi GreenTech - Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_cv_hoi_thi_green_tech.doc