image banner
Kế hoạch nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2020, 2022
Số ký hiệu văn bản 25-KH-HĐĐ
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2020, 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_kh_nang_cao_giao_duc_dao_duc_loi_song_cho_thieu_nien_nhi_dong.doc