image banner
Hướng dẫn triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2020 - 2023
Số ký hiệu văn bản 34-HD-TH
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2020 - 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_hd_trien_khai_phong_trao_kh_nho.doc