image banner
Hướng dẫn kiện toàn Hội đồng đội
Số ký hiệu văn bản 33-HD-HDĐ
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn kiện toàn Hội đồng đội
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_hd_quy_trinh_kien_toan_nhan_su.doc