image banner
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp....
Số ký hiệu văn bản 33-HD/TĐTN-TG
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp....
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_hd_tuyen_truyen_dai_hoi_dang.docx