image banner
Hướng dẫn quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 31-HD/TĐTN-TCKT
Ngày ban hành 02/12/2019
Ngày hiệu lực 02/12/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp huyện
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm original_hd31__mau_kem_theo_.pdf