Ra mắt Tổ hợp tác Thanh niên xã Púng Bánh

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019. Ngày 08/10/2019 Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp với UBND xã Púng Bánh tổ chức ra mắt Tổ hợp tác Thanh niên xã Púng Bánh. Tại buổi Lễ Ban Thường vụ huyện Đoàn đã trao hỗ trợ quỹ ban đầu 03 triệu đồng cho Tổ hợp tác Thanh niên xã Púng Bánh. Đồng thời, phổ biến, giới thiệu các mô hình phát triển khi tế trong thanh niên cho Tổ hợp tác…


 Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống và thúc đẩy phát triển kinh tế trong trong thanh niên.

Xuân Mùa


Tin khác