Tuyên tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

Ngày 19/8/2021, Tỉnh đoàn Sơn La đã ban hành Công văn số 3851-TĐTN/TCXDĐ về việc tuyên tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tàu không số vận chuyển hàng hóa, vũ khí trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Tư liệu.

Để đạt được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp nói trên, Tỉnh đoàn Sơn La đã triển khai tới các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc; tuyên truyền những chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; khẳng định Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng vinh quang, tự hào của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Thứ hai, tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của Nhân dân cả nước, của cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số" (Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân) nói chung, cán bộ, chiến sĩ tàu 41, tàu 143 (vận chuyển vũ khí, hàng hóa tập kết tại bến Vũng Rô cuối năm 1964, đầu năm 1965 chi viện cho các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên) và Nhân dân Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Tập trung tuyên truyền, nêu bật sự mưu trí, sáng tạo, quyết đoán, ý chí quật cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của lực lượng vận tải quân sự đường biển; những bài học kinh nghiệm quý về hoạt động của Đường Hồ Chí Minh trên biển; quá trình xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thật sự là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

Thứ ba, tuyên truyền Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong bảo vệ, giữ gìn, khai thác các nguồn lợi từ biển, đặc biệt là­ vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ tư, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển tới đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh

Đồng thời, yêu cầu  tới các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm về sự kiện cần đa dạng về hình thức, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời gắn kết với tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước, của tỉnh trong năm 2021./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...