Thực hành tiết kiệm theo gương Bác

Chị Lò Thị Diến, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dồm Cang đã cụ thể hóa các nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của hội viên. Hằng năm, Hội LHPN xã đã triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội, như: “Phụ nữ với phong trào xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”...


Ngoài ra, Hội còn lựa chọn những việc làm thiết thực, tập trung vào các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, thực hiện bình đẳng giới. Trong phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với khuyến nông tổ chức các buổi tập huấn, vận động hội viên tham gia ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.

Thực hiện phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, Hội LHPN xã đã tổ chức cho 100% hội viên đăng ký thực hiện tiết kiệm tại gia đình bằng hình thức nuôi lợn đất, gửi tiết kiệm. Các chi hội cơ sở thì huy động hội viên thành lập các tổ, nhóm từ 8 đến 10 người thực hiện đổi công lao động để tạo nguồn thu quỹ chi hội; duy trì và mở rộng thành viên của quỹ tiết kiệm 5 nghìn đồng/tháng.


Đến nay, Hội LHPN xã đã gây quỹ được 238 triệu đồng; trong đó, từ nguồn quỹ tiết kiệm 5.000 đồng/tháng đã thu 102 triệu đồng; quỹ hội 136 triệu đồng. Nguồn quỹ này, Hội LHPN xã đã cho nhiều hội viên nghèo vay vốn không lãi suất hoặc vay vốn lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hộ gia đình hội viên vay vốn ưu đãi với dư nợ gần 4,4 tỷ đồng.


Chi hội Phụ nữ bản Pặt Pháy là chi hội tiêu biểu thực hiện phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”. Chị Tòng Thị Tiện, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Pặt Pháy, cho biết: Chi hội phụ nữ bản hiện có 133 hội viên, để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế và lập nguồn quỹ. Hằng năm, Chi hội vận động hội viên duy trì thực hiện quỹ tiết kiệm với mức đóng góp 5.000 đồng/hội viên/tháng; đến nay, Chi hội đã tiết kiệm được 25 triệu đồng, cho 7 hội viên vay để đầu tư mua giống cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất. Cùng với việc hỗ trợ vốn giúp viên phát triển kinh tế, Chi hội còn phân công 5 hội viên giúp đỡ 1 hội viên nghèo, hộ neo đơn về vốn, giống và chăm sóc cây trồng, thu hoạch mùa vụ...


Chị Tòng Thị Xiên, hội viên phụ nữ bản Pặt Pháy, chia sẻ: Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội LHPN xã, gia đình tôi đã vay 5 triệu đồng để đầu tư nuôi lợn. Sau đó bán đàn lợn, tôi đã mua được một con trâu sinh sản và trồng 2,5 ha cà phê. Giờ đây, gia đình tôi đã thoát nghèo, năm vừa rồi còn thu nhập 60 triệu đồng.


Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dồm Cang đã phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên, vận động hội viên hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nguồn: Báo Sơn La

Tin khác
1 2 3 4 5  ...