Sơn La tập huấn các kiến thức về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Ngày 18/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La phối hợp với tỉnh đoàn Sơn La tổ chức lớp tập huấn kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho cán bộ, Đoàn viên, hội viên, thanh niên khởi nghiệp.

Tỉnh đoàn Sơn La đã chọn, cử 18 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia Lớp tập huấn, Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, tại khoá học các bạn được tập huấn kiến thức từ các chuyên gia với nhiều chuyên đề như: Các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thực hành kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo; tổng quan lý thuyết về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La từ các chuyên gia của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC).

Tập huấn kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

 

Trong quá trình giảng dạy các chuyên đề, chuyên gia và học viên đã lồng ghép kết hợp trao đổi, thảo luận về những vấn đề khó khăn, phân tích các mô hình mới, cách làm hay trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo sáng tạo trong và ngoài nước, đồng thời thực hành các kỹ năng khởi nghiệp.

 

Lớp tập huấn là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp cho các bạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên có những ý tưởng, kiến thức về khoa học kỹ thuật được học hỏi, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp. Từ đó xác định hướng đi riêng của bản thân, tiếp tục ươm mầm và nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp để có thể biến ý tưởng thành hiện thực, có khả năng tạo việc làm cho bản thân và cho xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng./.