Huyện Sông Mã tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ ngày 14-18.10.2019, Huyện đoàn Sông Mã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội cho  84 cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện. Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ Đoàn, giúp mỗi cán bộ Đoàn ý thức sâu sắc hơn về vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời bồi dưỡng kỹ năng cần có trong công tác Đoàn - Hội - Đội cho các cán bộ cơ sở, đặc biệt là kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể lành mạnh nhằm thu hút tuổi trẻ, nâng cao chất lượng công tác đoàn của huyện trong thời gian tới.


     

          Các học viên đã được bồi dưỡng 07 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã và tình hình kinh tế, xã hội địa phương; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN; Thanh niên Việt Nam trong thời ký đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

         

          Kết thúc lớp bồi dưỡng, đã trao chứng nhận cho 09 học viên hoàn thành xuất sắc, 68 đoàn viên hoàn thành khá và 07 học viên hoàn thành trung bình./.

 

                                                          Huyện đoàn Sông Mã


Tin khác
1 2 3 4 5  ...