Sông Mã: Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Quyền tham gia của trẻ em"

Với mục tiêu giúp trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình; được trang bị kiến thức, kỹ năng để phát triển toàn diện. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em trên địa bàn huyện Sông Mã trong việc thực hiện Quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của Luật trẻ em năm 2016 và Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền; nhận thức của các tổ chức, cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội đối với quyền tham gia của trẻ em.


          Ngày 26/01/2019 Ban Chấp hành huyện Đoàn phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Quyền tham gia của trẻ em" huyện Sông Mã với 25 thành viên và Ban Chủ nhiệm là 09 thành viên. Dự kiến trong 01 quý là Câu lạc bộ sẽ tổ chức 01 hoạt động cấp huyện và tham mưu cho Ban Chấp hành huyện Đoàn và Phòng GD&ĐT huyện thành lập mới Câu lạc bộ cấp trường trong toàn huyện.

 

 

 

                                                          Quàng Đình Khải

                                             Phó Bí thư Huyện Đoàn Sông Mã

Tin khác
1 2