Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi  
Danh sách câu hỏi
1.  Tuổi trẻ Sơn La xây dựng nông thôn mới
Nội dung yêu cầu những gì
  • Ngày gửi: 08/04/2015
  • Người gửi: Quỳnh
  • Địa chỉ: Hải Phòng
  • Câu trả lời
(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi câu hỏi Làm lại
Tin mới